Meer mogelijkheden voor studiefinanciering op latere leeftijd

De mogelijkheden om toch nog een HBO of WO-studie te doen op latere leeftijd worden iets groter in de komende tijd. Dat is te danken aan het feit dat de Nederlandse overheid het een en ander gaat veranderen aan de regels omtrent studiefinanciering. Zo wordt mogelijk om zelfs tot op de leeftijd van 55 jaar nog leningen af te sluiten om te kunnen studeren. De overheid wil hier gunstiger mee omgaan voor de burger.

Bachelor- of Masteropleidingen

De regeling heeft betrekking op het volgen van Bachelor- en Masteropleidingen. Daarbij maakt het niet uit of er al eens eerder een Bachelor of Master is afgerond. De lening gaat het levenslanglerenkrediet heten. Het krediet kan zelfs al een jaar voordat er daadwerkelijk met de opleiding gestart wordt worden opgenomen. Wel is het dan belangrijk dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan die de route naar de opleiding mogelijk maken. Dit is nodig om bepaalde obstakels te kunnen overwinnen.

Onderwijsgebonden

De omvang van het bedrag is onderwijsgeboden. Dat betekent dat het geld dat geleend kan worden in lijn is met de kosten die de studie met zich meebrengen. Dit kan dus per Bachelor of Master flink verschillen. Het kan zelfs per leerjaar verschillen hoeveel er geleend kan en moet worden. Let bovendien goed op wat wel en niet tot de kosten gerekend mag worden. Zo vallen boekenkosten er bijvoorbeeld buiten. Dit is belangrijk om een juiste berekening te kunnen maken.

Maximaal vijf jaar

De mogelijkheid om te lenen blijft maximaal vijf jaar gelden. Dit betekent dus dat voor de gehele duur van een opleiding kan worden geleend. Dit kan dus ook korter zijn indien er een opleiding wordt gedaan die sneller afgerond kan worden. Wie jonger is dan dertig jaar kan er bijvoorbeeld ook een deeltijdopleiding mee financieren als dit nodig is. De uitkerende instantie is net als bij reguliere financiering DUO. Wie dus gebruik wil maken van de regeling zal zich tijdig bij die instantie moeten aanmelden.

You may also like...

Leave a Reply