Keuze in lifestyle beïnvloedt levensgeluk

De manier waarop je in het leven staat bepaalt in grote mate hoe gelukkig je bent. Dit is niet in de laatste plaats toe te schrijven aan de lifestyle die je erop na houdt. Het is goed om zo nu en dan eens na te denken over de levensstijl die je op dat moment hebt en of het misschien nodig is om enkele zaken anders te gaan doen. Dit kan je aan de hand van een aantal zaken doen.

Meer of minder tech

Eén van de belangrijkste keuzes die mensen tegenwoordig in hun levens moeten maken is of ze meer of minder tech willen. Eén van de laatste trends op het gebied van lifestyle is het bewust minderen in het gebruik van smartphones en tablets. Veel mensen ervaren dit als het terugschakelen van een versnelling. Daardoor wordt het leven voor hen aangenamer om bij te benen. De hoeveelheid tijd die de mens achter apparaten doorbrengt is in de afgelopen decennia exponentieel gestegen. Deze trend zie je ook in online dating, wat meer richting offline gaat.

Bewust beleefd

Het wordt ook steeds belangrijker om iets aardigs te doen voor je medemens. Of in ieder geval om aardiger te doen tegen je medemens. Steeds meer mensen zijn er bewust mee bezig om niet als een hork over te komen maar juist als iemand die sociaal en beleefd is. Dit mes snijdt overigens ook aan twee kanten. Je zal je zelf vrolijker en gezonder voelen, maar je geeft ook iemand anders een steuntje in de rug hiermee. Dit is minstens zo belangrijk.

Lichaamsbeweging

Een trend die allang geen trend meer is, is het krijgen van voldoende lichaamsbeweging. Dat we genoeg moeten sporten is bij niemand meer een vraagteken. Wat overigens wel opvallend is, is dat de vorm van beweging voortdurend aan verandering onderhevig is. Was het moderne sporten gericht op snel en efficiënt, de volgende generatie zoekt juist weer meer naar vormen die ontspanning bieden waarbij resultaten geen doel op zich, maar gewoon mooi meegenomen zijn.

You may also like...

Leave a Reply