Ongevraagde abonnementen doorn in ieders oog

Als er één ding is waar de Nederlandse consument momenteel veel last van heeft, dan is het wel het ongevraagde abonnement. Dit blijkt uit cijfers van verschillende klachteninstanties. De klachten over deze abonnementen gaan veruit aan kop als het gaat om de meest voorkomende. Het gaat dan vooral om abonnementen die per telefoon worden aangeboden en die vervolgens zeer lastig op te zeggen blijken te zijn. Een reden waarom de abonnementen vaker worden afgesloten is de agressieve verkoopvorm die steeds meer aanbieders van deze abonnementen blijken te hanteren. Vaak is ook niet geheel duidelijk dat er een abonnement bij komt kijken.

Meer rechten

Dat de abonnementen als een molensteen om de nekken van de consumenten hangen blijkt niet terecht. De consument heeft namelijk veel meer rechten dan hij zich beseft. Ook al lijken de abonnementen nauwelijks opzegbaar, in de praktijk is het vaak wel het geval. Het gebeurt vooral vaak dat er onder druk een abonnement moet worden afgesloten en betaald. Hier kan men tegen in opstand komen, zelfs wanneer er niet eerder over is geklaagd door de consument. Dit mag immers volgens de Nederlandse wet simpelweg niet. Het is dan ook belangrijk dat de consument meer wordt geïnformeerd over de rechten die hij heeft.

Doelgericht

Een groot probleem dat zich voordoet als gevolg van deze gang van zaken is dat kwetsbare groepen nog verder in problemen komen. Zo zijn bijvoorbeeld vooral ouderen vaak het doelwit van de telefonisch opererende abonnementsverkopers. Dit is volgens belangenverenigingen een groot probleem. Ook zij geven aan dat het belangrijk is dat de consument beter wordt geïnformeerd over de rechten die zij in zulke gevallen hebben. De ouderen moeten meer hulp krijgen om zich tegen deze tactieken te kunnen wapenen. Zelf geven de belangenorganisaties voorlichting over wanneer wel en niet betaald moet worden. Door bijvoorbeeld schriftelijke bevestigingen te vragen.

You may also like...

Leave a Reply