Scheiding achteraf vaak niet goed geregeld

Hoewel er door de jaren heen heel veel regels en richtlijnen zijn opgesteld met betrekking tot het afhandelen van een scheiding, blijkt nog altijd bijna de helft van de gescheiden personen achteraf de wens te hebben dat de scheiding beter geregeld te hebben. Onder andere op het gebied van persoonlijke financiën blijkt nog wel heel vaak een flinke tegenvaller plaats te vinden als de scheiding eenmaal achter de rug is en het resultaat ervan zichtbaar wordt. De gevolgen voor zowel de voormalig echtgenoten zelf als voor de eventuele kinderen blijken flink groter dan vooraf ingeschat was.

Uitgebreid onderzoek
De cijfers zijn de uitkomst van een uitgebreid onderzoek dat werd gedaan door de Nederlandse vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators. Deze stichting staat ook wel bekend als vFAS. Hierbij zijn vele echtscheidingsadvocaten in Nederland aangesloten. Bijna driekwart van de respondenten in het onderzoek is angstig voor een verandering in de persoonlijke financiën. Daarbij wordt vooral gedacht aan de problemen die er maandelijks kunnen ontstaan wanneer de vaste lasten moeten worden betaald. Dit is voor velen een grote angst. Dit wordt kracht bijgezet door wat er in de praktijk te zien is. Bijna de helft van de reeds gescheiden gezinnen werd hier ook echt mee geconfronteerd.

Oorzaken
De grootste factor van belang waardoor deze situaties ontstaan is het niet meewerken van de partner. Daardoor ontstaan onvoorziene situaties die grote gevolgen blijken te hebben. Het is zelfs zo dat doordat dit gebeurt een klein deel van de ondervraagden, zo’n acht procent, zelfs van mening is dat het achteraf niet zo’n goed idee is gebleken om te scheiden. Dit geldt vooral wanneer van uit financieel oogpunt naar de situatie wordt gekeken. Vooral het ruziën en discussiëren over geld blijkt een erg zware last te zijn wanneer vervolgens ook nog eens blijkt dat de mogelijkheden beperkt worden.

You may also like...

Leave a Reply