Veranderen van functie zonder iets anders te doen

Een trend op de werkvloer die duidelijk zichtbaar is, is het veranderen van functie zonder iets anders te gaan doen. Het is populair om bestaande banen een soort make-over te geven waarbij onder andere de functietitel wordt veranderd. Zo lijkt het alsof er een nieuwe uitdaging wordt aangegaan, maar blijft eigenlijk alles gewoon gelijk en vertrouwd. Dit kan veel positieve gevolgen hebben. Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor het gehele bedrijf.

Vernieuwend bezig zijn
Een belangrijke reden waarom veel functietitels een oppoetsbeurt krijgen is het psychologische effect ervan. Door een nieuwe, flitsende naam te bedenken voor hetzelfde werkt wordt de indruk gewekt dat er vernieuwend gewerkt wordt. Dit kan zich dan vervolgens weer uiten in het feit dat er daadwerkelijke vernieuwingen ontstaan. Zo kan een onderneming zich dus voortdurend verder blijven ontwikkelen zonder dat daar heel drastisch maatregelen voor genomen hoeft te worden. Dit is al meerdere malen effectief gebleken.

Persoonlijk maken
Een andere reden waarom met de functietitels creatief omgegaan kan worden is het persoonlijke effect ervan. Wanneer een werknemer een titel krijgt die op maat is, dan maakt dit het ook meer herkenbaar. Er zal dan meer aan de wensen en behoeften van de betreffende werknemer worden gedacht waardoor deze beter kan presteren. Dit kan in elke laag van een onderneming op deze wijze worden toegepast. Dit kan grote gevolgen hebben in positieve zin.

Stapje extra
Wanneer een functietitel minder algemeen is gemaakt, dan zal dit de werknemer bovendien stimuleren een stapje extra te zetten. Vaak wordt er gedrag vertoond dat past bij de titel die gegeven wordt. Is deze functieomschrijving ruimer op te vatten, dan zal de werknemer zich hier dus ook naar gedragen en meer taken op zich willen nemen of sneller iets extra’s willen doen. Dit kan ook veel positieve gevolgen hebben.

You may also like...

Leave a Reply