Meeste mensen willen meer inspraak in financieel systeem

De meeste mensen zijn ontevreden over de mate waarop zijn inspraak hebben in het financiële systeem. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat in België is uitgevoerd. Volgens veel mensen zullen vooral veel fintech-bedrijven dit gaan veranderen. Zij willen vooral een democratischer systeem waarbij een financiële crisis zoals die zich recent voordeed beter voorkomen of opgevangen kan worden. De meeste respondenten van het onderzoek zouden graag zien dat er een alternatief wordt geboden voor de huidige banken die in het systeem actief zijn. Dit alternatief moet dan uiteraard wel beter zijn dan datgene wat op dit moment wordt geboden. Dit is de enige manier.

Vooral beleggingen moeten anders

De meeste respondenten zijn het erover eens dat vooral de beleggingen anders moeten worden verzorgd. Zij zijn van mening dat het bijvoorbeeld veel meer noodzakelijk zou moeten zijn voor banken om openheid te geven over de beleggingen die zij doen met het spaargeld van de klanten. Op dit moment zijn veel banken hier niet open over. Daardoor wordt spaargeld geïnvesteerd in branches waar veel klanten zich in zijn geheel niet goed bij voelen. Volgens het grootste gedeelte van de respondenten is dit de belangrijkste verandering die de banken moeten doorvoeren. Vooral wapens en brandstoffen zijn branches waarin veel klanten niet meer in willen beleggen.

Andere methode van bankkeuze

Een grote groep van de ondervraagden is het er ook over eens dat de bankkeuze misschien anders zou moeten. Veel klanten blijven bij de bank waar zij vanaf hun jeugdjaren hij hebben gezeten. Vaak is dit de bank waar de ouders ook hun geld hadden ondergebracht. Hiermee is de klant dan grootgebracht en die band is niet snel te beschadigen. Veel respondenten zijn van mening dat banken ten onrechte misbruik maken van het vertrouwen dat op deze wijze is ontstaan. Dit zou moeten veranderen, zo zijn zij van mening.

You may also like...

Leave a Reply