Nieuwe regels voor trustkantoren

Wanneer je een klein beetje vermogen hebt opgebouwd en je financieel adviseur heeft je altijd geholpen daar belastingvoordelen mee te doen, dan is het belangrijk dat je je nu ook zelf even in de materie verdiept. Het is namelijk zo dat de regels voor trustkantoren in Nederland flink gaan veranderen. Dit komt omdat in 2015 aan het licht kwam dat op grote schaal aan belastingontwijking werd gedaan door allerlei mensen en bedrijven. In de toekomst moet dit een stuk moeilijker worden omdat de bedrijven aan veel meer eisen moeten voldoen. Wie dus wat vermogen heeft dat via slimme constructies is weggezet kan dus in problemen komen.

Dubbelop

Het is de bedoeling dat er een soort dubbele controle komt op de kantoren. In de eerste plaats wordt de wet enigszins aangepast. Daardoor wordt het al een stuk lastiger om klanten te helpen het verschuldigde belastinggeld uit handen van de overheid te houden. Daarnaast is het de bedoeling dat de sector van trustkantoren zelf ook met extra regels komt. Die regels moeten erop toezien dat de sector zichzelf ook in stand houdt. Door te zorgen dat de rotte appels er sneller worden uitgepikt, moet het voor heel Nederland beter worden. Dit zou onder andere tot een verlaging van de belastingdruk kunnen leiden.

Het één of het ander

Eén van de regels die er komen gaat is dat de trustkantoren niet langer twee petten mogen dragen. Wie zijn geld in een trustfonds onderbrengt, mag niet van hetzelfde bedrijf ook diensten met betrekking tot belastingadvies afnemen. Dit moet ervoor zorgen dat de kantoren gaan kiezen welke functie zij willen vervullen voor een klant. Juist doordat nu beide zaken door elkaar konden lopen was het voor bedrijven en vermogende particulieren mogelijk om met behulp van experts de Nederlandse overheid te omzeilen. Juist zij die de regels het best kenden kregen volmachten om deze regels te breken.

You may also like...

Leave a Reply