Het juiste financiële advies voor jouw lifestyle vinden

Wanneer je er een bepaalde lifestyle op na houdt, dan wil je natuurlijk zorgen dat die behouden kan blijven wanneer er veranderingen in jouw leven optreden. Wanneer je bijvoorbeeld gaat samenwonen of trouwen, kinderen krijgt of juist met pensioen gaat is het immers bij lange na niet zeker dat je kunt blijven leven zoals je gewend was. Je kunt hier dan best wel wat advies bij gebruiken. Let dan wel op een aantal belangrijke zaken.

Betaal niet te veel

Een belangrijk probleem als het gaat om financieel advies betreft de kosten voor dit advies. Het blijkt vaak zo te zijn dat de adviseurs flinke sommen rekenen voor hun advieswerkzaamheden. Dit snijdt dan een dermate groot gat in jouw budget dat het daardoor onmogelijk wordt om jouw eigen liefhebberijen nog te financieren. Dit is natuurlijk een averechts effect waar je eigenlijk geen prijs op moet stellen. Pas hier dus goed op zodat je veel onnodig verlies kan voorkomen.

Het juiste moment

De ene financieel adviseur is de andere niet. Dit moet je dan ook heel letterlijk nemen. De meeste adviseurs hebben een specialisme ontwikkeld. Wanneer jij begin dertig bent, dan kan het nadelig zijn om met een adviseur in zee te gaan die vooral gespecialiseerd is in het opstellen van pensioenplannen. Natuurlijk kan je hier niet vroeg genoeg mee beginnen, maar dit is natuurlijk niet het soort advies waar je op dit moment naar op zoek bent. Zoek dus een adviseur die aansluit op jouw levensfase van dit moment.

Meegroeien

Het is goed mogelijk dat je door de jaren heen een flinke ontwikkeling doormaakt op financieel gebied. Dit zal je dan ook merken in het vermogen dat je te besteden hebt. Let er dan ook goed op dat je ook op het gebied van de adviezen wat je met dit vermogen moet doen van de juiste feedback blijft worden voorzien. Mogelijk moet je na enige tijd op zoek gaan naar een ander type omdat dit simpelweg beter past bij de fase waar je in beland bent.

You may also like...

Leave a Reply