Eerste kwartaal meer mensen in de bijstand

Gedurende de eerste drie maanden van 2015 zijn er meer mensen in de bijstand terecht gekomen. Het aantal is gestegen naar 443.000. Dit is bekend gemaakt door het CBS. Daarbij steeg bij alle leeftijdscategorieën het aantal bijstandsuitkeringen. De stijging is vergeleken met een jaar eerder iets hoger. De toename zou te wijten zijn aan de invoering van de Participatiewet. Dit is een wet waardoor jongeren minder snel in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. Hierdoor komen sommige jonggehandicapten in de bijstand terecht. Het is momenteel nog niet helemaal bekend hoe groot deze instroom is. De toename wordt ook veroorzaakt door het zogenaamde ‘wintereffect’. Dit is een periode waarin mensen vaker in de bijstand komen en dan komen ze er ook minder snel uit. Deze cijfers zouden volgens het CBS laten zien dat het herstel op de arbeidsmarkt niet duidelijk terug te zien is in de bijstand. Men vindt minder snel een baan en daar zou wat aan gedaan moeten worden.

Trekt de economie echt aan?

Veel onderzoeken geven aan dat er steeds meer banen komen en dat meer mensen meer durven te investeren en dat zou er op wijzen dat de economie aan trekt. Maar is dat ook echt zo? Dat is nog maar de vraag. Er zijn namelijk ook mensen die juist alleen maar merken dat ze thuis komen te zitten, naar werk zoeken maar niet aan werk komen. Dit is daarom erg tegenstrijdig. Het is daarom ook niet voor alle mensen zo dat het aantal banen aantrekt en dat zij sneller een baan vinden. Het ligt misschien aan de branche, maar we zijn er nog lang niet!

You may also like...

Leave a Reply