Helft van leegstaande woningen toch in gebruik

Er staan in Nederland veel huizen leeg. We denken dat de huizen dan ook niet gebruikt worden, maar uit gegevens van het CBS blijkt dat toch bijna de helft van de woningen, die voor een langere periode leeg staan, toch worden gebruikt. Halverwege het jaar 2013 waren er bijna 189.000 woningen in Nederland waar minimaal anderhalf jaar niemand stond ingeschreven. In totaal zijn daarvan ongeveer 88.000 huizen niet beschikbaar voor nieuwe bewoners. Dit heeft er mee te maken dat de woningen in de praktijk toch worden gebruikt of de woningen hebben een andere bestemming gekregen. Dit is naar voren gekomen uit onder andere het energieverbruik. Daarbij is bij ruim 47.000 woningen, ongeveer een kwart van de langdurig leegstaande huizen, toch sprake van een substantieel energieverbruik. Dit wil zeggen dat de woningen toch in gebruik zijn.

Tweede woning, ook een optie

Er zijn nog 142.000 panden en deze zijn ook niet altijd beschikbaar. Sommige woningen worden namelijk gebruikt als een tweede woning. Het kan ook zijn dat ze geen woonfunctie hebben. Maar er zijn ook panden die vanwege sloopplannen of een nevenfunctie minder geschikt zijn om in te wonen. De laatste optie is dat het kan gaan over woningen met een winkelfunctie of een logiesfunctie. Ook dan is het lastig om daar te wonen, maar steeds meer woningen worden dus gewoon gebruikt al wordt er gedacht van niet. Toch staan er nog wel veel woningen leeg die wel ingezet kunnen worden om in te wonen, maar daar zal de overheid toch nog een goede oplossing voor moeten bedenken!

You may also like...

Leave a Reply