Zonne-energie anno 2015

In de zoektocht naar alternatieve energiebronnen, gooit zonne-energie hoge ogen. Het stadium van kleinschaligheid is voorbij, overal vinden nieuwe ontwikkelingen plaats en niemand wil de boot missen.

Verbeteren van het rendement

Op veel plaatsen wordt gewerkt aan het verbeteren van het rendement van zonnepanelen. Op dit moment zijn waarden gangbaar die liggen tussen de 14 en 22 procent. Deze percentages staan voor de hoeveelheid zonlicht dat daadwerkelijk door het paneel wordt omgezet in energie. Maar er zijn ook proefprojecten waarbij sterk verbeterde prototypen worden gebouwd. Een voorbeeld dat de aandacht trekt is het prototype van IBM dat een rendement kan leveren dat oploopt tot 80 procent.

Opslag voor gespreid verbruik van energie

Belangrijk voor een efficiënt gebruik van zonne-energie is ook de capaciteit om deze op te slaan. De zon schijnt immers overdag, terwijl huishoudens juist de meeste stroom verbruiken aan het einde van de dag. Ook is de combinatie van elektrische auto’s en zonnepanelen interessant.
Op het gebied van opslag wordt op dit moment een nieuwe stap gezet door het Duitse Sonnenbatterie GmbH. Dit bedrijf, vlakbij het Duitse München, is hard bezig om nieuwe investeerders aan te trekken om zo verder te kunnen investeren in intelligente lithium opslagsystemen. De onderneming heeft sinds 2011 al circa 4.000 opslageenheden verkocht aan huiseigenaren. Sonnenbatterie GmbH is al in meerdere Europese landen actief en zette in 2014 haar eerste stappen op de Amerikaanse markt.

Efficiënt benutten van openbare ruimte

Ook het gebruik van de openbare ruimte kan in belangrijke mate bijdragen aan het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen. Zo verwacht het Nederlandse bedrijf Energie van Hollandse bodem in de zomer van 2015 op het geluidsscherm tussen Tiel en rijksweg A15 1.000 zonnepanelen te kunnen plaatsen. Dit langgerekte zonneveld van 2 kilometer zal naar verwachting 70 huishoudens van stroom kunnen gaan voorzien.

You may also like...

Leave a Reply